Członkowie

Członkowie zwyczajni:
Robert Boruch – Komisja rewizyjna
Małgorzata Bulanda
Jerzy Domiter
Konrad Domiter
Dawid Golik
Janusz Jurowicz – Wiceprezes
Szymon Kalicki
Lucjan Kantor – Komisja rewizyjna
Jakub Kmiecik
Stanisław Mazurek – Komisja rewizyjna
Ilona Machowicz-Jurowicz
Dariusz Ociepka
Jarosław Oleksy
Paweł Sułkowski – Wiceprezes
Sławomir Szubryt – Prezes
Krzysztof Szubryt – Skarbnik
Jerzy Szubryt
Andrzej Śmierciak – Sekretarz
Michał Wenklar
Członkowie wspierający bez prawa głosu:
Michał Jurowicz
Joanna Szubryt
Przemysław Bukowiec

Reset Cookies