Członkowie

Członkowie zwyczajni:
Angelika Brończyk
Jerzy Domiter
Dawid Golik
Michał Jurowicz
Janusz Jurowicz – Wiceprezes
Szymon Kalicki
Lucjan Kantor – Komisja rewizyjna
Jakub Kmiecik - Komisja rewizyjna
Michał Masłowski
Stanisław Mazurek
Ilona Machowicz-Jurowicz
Mateusz Mikulski -Sekretarz
Jarosław Oleksy
Paweł Sułkowski – Wiceprezes
Sławomir Szubryt – Prezes
Krzysztof Szubryt – Skarbnik
Jerzy Szubryt
Andrzej Śmierciak – Komisja rewizyjna
Michał Wenklar
Członkowie wspierający bez prawa głosu:
Joanna Szubryt
Robert Boruch
Konrad Domiter
Dariusz Ociepka

Reset Cookies