Beskidzkimi Szlakami…

W dniach 27-28 września, braliśmy udział w IX Beskidzkim Rajdzie Szlakami walk o Niepodległość 1939-1955..
Podczas tej dwu dniowej imprezy, byliśmy odpowiedzialni za obsadę punktów na trasie rajdu - Przełęcz Glisne, Polana Surówki, ,Jaworzyny, Kapliczka pod Koskową Górą -oraz przeprowadzenie punktowanych zadań,
które miało zrealizować dziewięć drużyn rajdowych, złożonych z młodzieży szkół podstawowych i ponad podstawowych m.in. z udzielania pierwszej pomocy, zasad konspiracji, musztry, podstawy taktyki walki w lesie. Pierwszy dzień z racji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowe,j narracją opierał się na wydarzeniach z września 1939 roku. Natomiast drugi był poświęcony początkom konspiracji.Oczywiście wątki do obu narracji zostały zaczerpnięte z rzeczywistych wydarzeń, jakie miały miejsce w rejonie odbywającego się rajdu. Uczciwie, trzeba przyznać, że uczestnicy rajdu, bardzo sumiennie podeszli do stawianych przed nimi zadań. Gratulujemy zwycięzcom, oraz wszystkim uczestnikom rajdu.
Dziękujemy za zaproszenie i gościnę Tomkowi Studzińskiemu - głównemu organizatorowi rajdu, i już zapraszamy za rok na dziesiątą jubileuszową edycję rajdu :-) Autorem większości zdjęć jest pani Agnieszka Szczepaniec - Dziękujemy
Reset Cookies