IX Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułk Strzelców Podhalańskich – Zaproszenie

PATRONI HONOROWI: - Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego; - Jan Dyda – Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem. ORGANIZATORZY: - Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, - Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK”. WSPÓŁORGANIZATORZY: - Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu; - Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE: - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu; - Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem - Urząd Miasta Nowego Sącza;  Pieniński Park Narodowy; - Oddział Pieniński PTTK w Krościenku nad Dunajcem; - Akcja Katolicka w Szczawnicy; - 5. Krakowska Drużyna Wędrowników „Orkan”. PATRON MEDIALNY: - Radio RDN Nowy Sącz
Plan IX Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK Krościenko nad Dunajcem – Pieniny – Beskid Sądecki 8–10 czerwca 2018
Piątek, 8 czerwca 2018 r. 7.00-10.00 Przejazd Kraków–Krościenko nad Dunajcem 10.00-10.30 Oficjalne rozpoczęcie rajdu; rejestracja i przygotowanie patroli do wymarszu 10.30 Wyruszenie pierwszego patrolu na trasę rajdu (kolejne co 15–20 minut) Trasa: Krościenko nad Dunajcem (liceum) – żółty szlak – Bajków Groń (716) – niebieski szlak – Góra Zamkowa (779) – Okrąglica (982) – Przełęcz Szopka (779) – żółty szlak – Sromowce Niżne – granica państwowa – Czerwony Klasztor – czerwony szlak – Droga Pienińska – Szczawnica – Piaski – Krościenko nad Dunajcem (liceum) [ok. 25 km]
19.30-20.30 Obiadokolacja w Krościenku nad Dunajcem Sobota, 9 czerwca 2018 r. 7.30-8.30 Śniadanie (we własnym zakresie) 9.00 Odprawa i start zespołów Trasa: Krościenko nad Dunajcem (szkoła) – Piaski – Szczawnica – żółty szlak – Bryjarka (679) – Bereśnik (843) – Kotelnica (847) – Dzwonkówka (985) – czerwony szlak – Stajkowa (723) – Krościenko nad Dunajcem (szkoła) [ok. 18 km] 18.30-19.30 Obiadokolacja
Niedziela, 10 czerwca 2018 r. 7.30-8.30 Śniadanie (we własnym zakresie) 11.00 Msza Św. 12.00-13.00 Zakończenie i podsumowanie rajdu 14.00 Odjazd uczestników
Regulamin IX Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK Krościenko nad Dunajcem – Pieniny – Beskid Sądecki 8–10 czerwca 2018 r. Koszty: Uczestnik dokonuje na starcie wpłaty wpisowego w wysokości 60 zł od osoby, co zapewnia: - transport w czasie rajdu; - dojazd z Krakowa na trasę rajdu i powrót z Krościenka nad Dunajcem do Krakowa po zakończeniu imprezy; - gorący posiłek na koniec dnia (piątek, sobota); - noclegi na terenie Krościenka nad Dunajcem; - pamiątki rajdowe; - nagrody dla najlepszych patroli.
Uczestnicy, którzy nie będą korzystać z transportu na trasie Kraków–Krościenko nad Dunajcem/Krościenko nad Dunajcem–Kraków zobowiązani są do wpłaty jedynie części wpisowego w kwocie 40 zł od osoby. Zwolnieni z wpłaty wpisowego są opiekunowie grup młodzieży szkolnej. Charakter rajdu: 1. Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie z elementami gry terenowej i miejskiej. 2. Trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkuosobowych (maks. 10 osób) patrolach. 3. Zadaniem patrolu jest zgodne z oznaczeniem na mapie (otrzymanej na starcie) pokonanie dziennej trasy w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze osobowe i nieosobowe punkty kontrolne oraz wykonując w czasie marszu zadania wyznaczone przez sędziów. Cele rajdu: 1. Poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939–1945 na terenie pow. nowotarskiego i nowosądeckiego, gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Pienin i Beskidu Sądeckiego. 2. Dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii. 3. Prezentacja żywej historii – inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie. 4. Spotkanie ze świadkami historii i ich rodzinami. 5. Poznanie specyfiki dziejów i kultury Beskidów i Podhala z podkreśleniem tradycji militarnych regionu z XVIII–XX wieku. 6. Kultywowanie pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy 1. pułku strzelców podhalańskich AK oraz Inspektoratu AK Nowy Sącz.
Patrol: - musi mieć w składzie pełnoletniego opiekuna; - powinien posiadać: o kompas (posługiwanie może być punktowane), o latarkę, o apteczkę pierwszej pomocy (opis zawartości i sposób użycia może być punktowany), o co najmniej jeden telefon komórkowy z możliwością wykonywania połączeń (z naładowaną baterią!). Każdy uczestnik powinien mieć:  zgodę na uczestnictwo w rajdzie od swoich prawnych opiekunów (niepełnoletni uczestnicy), - paszport lub dowód osobisty umożliwiający przekroczenie granicy polsko-słowackiej, - prowiant na trasę oraz produkty niezbędne do samodzielnego przygotowania śniadania (w sobotę i niedzielę) - obuwie górskie typu „trapery” z mocną podeszwą, - obuwie zmienne (np. kapcie lub klapki) – z uwagi na warunki noclegowe nie będzie możliwości wejścia na salę gimnastyczną lub do klasy w obuwiu górskim, - kurtkę przeciwdeszczową, - podręczny plecaczek, - śpiwór i karimatę (nocleg będzie miał miejsce na sali gimnastycznej oraz w klasach), - suche i ciepłe ubranie do przebrania,  opiekun patrolu podpisane zaświadczenie o treści: „Biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych mojej opiece dzieci na czas trwania IX Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. psp AK” (data, miejscowość i podpis).
Każde zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 1. Listę z osobami wchodzącymi w skład patrolu z następującymi informacjami: o imię i nazwisko, o data urodzenia, o PESEL, o miejsce zamieszkania, o telefon kontaktowy (opiekun – osobisty, uczestnik – do rodzica/prawnego opiekuna), o nr dowodu osobistego (opiekun), o adres uczęszczanej szkoły (uczestnik). 2. Ubezpieczenie NNW (może być polisa szkolna). 3. Kryptonim patrolu związany z działalnością partyzancką na terenie Inspektoratu Nowosądeckiego AK lub w innych regionach Polski (każdy patrol jako kryptonim przyjmuje pseudonim partyzanta, który staje się jednocześnie patronem patrolu).
Dane będą użyte tylko i wyłącznie na potrzeby organizacyjne IX Rajdu Szlakami Żołnierzy 1. psp AK. Rajd jest skierowany przede wszystkim do uczniów starszych klas gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Możliwe jest również uczestnictwo indywidualne w rajdzie – wówczas to z uczestników indywidualnych (grup rodzinnych, studentów itp.) sformowane zostaną dodatkowe patrole rajdowe. Zgłoszenia oraz zmiany w składzie patroli są przyjmowane pod adresem mailowym dawid.golik@ipn.gov.pl do 1 czerwca 2018 r. Niedotrzymanie terminu może utrudnić lub uniemożliwić rejestrację na starcie rajdu.
Ubezpieczenie: Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Opiekunowie młodzieży szkolnej winni posiadać nr aktualnej polisy ubezpieczeniowej szkoły
Reset Cookies