Niezwykły rajd … relacja

9 czerwca 2019 r. zakończył się dziesiąty, jubileuszowy Rajd Szlakami Żołnierzy 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Trzydniowe zmagania zgromadziły blisko stu uczestników z całej Małopolski. Podzieleni na 12 zespołów przemierzali turystyczne trasy związane z historią podhalańskich partyzantów. Tym razem rajd zawitał do powiatu limanowskiego i objął swoim zasięgiem teren czterech położonych w Beskidzie Wyspowym gmin: Kamienicy, Słopnic, Dobrej i Tymbarku. Nieprzypadkowo start nastąpił w piątek 7 czerwca w podgorczańskiej Szczawie – miejscowości, w której kwaterował I batalion 1. PSP AK, miały miejsce zrzuty i co roku obywają się tzw. partyzanckie odpusty
. Spod znajdującego się w Szczawie Muzeum 1. PSP AK uczestnicy rajdu maszerowali do udostępnionego niedawno obozowiska OP AK „Wilk”, a stamtąd na Mogielicę, po czym udawali się do Jurkowa i Dobrej. Ponad dwudziestokilometrowa trasa, najeżona punktami zadaniowymi obsługiwanymi przez rekonstruktorów, zajęła najszybszym zespołom ponad 7 godzin.
Także drugiego dnia rajdu patrole musiały pokonać podobnej długości odcinek – z Dobrej przez Wilkowisko do Tymbarku. I tutaj uczestnicy wykonywali różnorodne zadania, spotykali się z akowskimi placówkami oraz oddziałami wojska niemieckiego i partyzantki sowieckiej. Finałem gry był ogłoszony już w bazie rajdu (w szkole podstawowej w Dobrej) nocny alarm i poszukiwanie zrzuconych „na dziko” cichociemnych.
Punkty zdobyte podczas tej niezapowiedzianej konkurencji zadecydowały o zwycięstwie patrolu złożonego z absolwentów Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach, którego patronem był kpt. Julian Krzewinki „Filip”. Drugie miejsce zajął patrol aktualnych uczniów tej szkoły, odwołujący się do pamięci o Genowefie Kroczek „Lotte”. Podium uzupełniła drużyna z Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu, której patronował Józef Lipa „Sewer”.
W uroczystym zakończeniu rajdu udział wzięli dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń, wójt Słopnic Adam Sołtys, wójt Tymbarku Paweł Ptaszek oraz Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki.
autor tekstu i zdjęć : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
Reset Cookies