Projekt – Mogiły Pamięci

W ramach współpracy z Stowarzyszeniem " Klucz " , działającym przy Zakliczyńskim Centrum Kultury,byliśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie dwóch Inscenizacji Historycznych.
Najpierw 22 września w miejscowości Jamna( rocznica pacyfikacji wsi, oraz walk z obławą niemiecką, żołnierzy Armii Krajowej z Batalionu " Barbara " ),
a potem 29 września w lasach Woli Skróskiej ( rocznica rozbicia szpitala polowego Armii Krajowej, przez żandarmerię niemiecką ). Dziękujemy za zaproszenie do realizacji tego pięknego projektu, oraz za liczne przybycie na obie inscenizacje :-)
Autorzy zdjęć : Aleksander Gucwa - Sękowa.info , oraz " Tosia "
Reset Cookies