ŚLADAMI ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO „WILK” – 27.08.2017

W niedzielę 27 sierpnia wędrowców uczestniczących w XIX Złazie Turystycznym na Mogielicy przywitała ostrzegawcza seria z „dykty” i okrzyk „hasło!”. To był znak, że zbliżają się do obozu partyzanckiego. Wąską leśną dróżką, przez chybotliwy mostek nad potokiem Mogielica, ponad stuosobowa grupa prowadzona przez Przemka Bukowca i Dawida Golika weszła między obozowe stanowiska. Tam nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki historyczno-edukacyjnej Śladami Oddziału Partyzanckiego „Wilk”.

HASŁO „KORYCISKA”, ODZEW „WILK”.

Miejsce dawnego obozu Oddziału „Wilk”, a następnie 1. kompanii I batalionu 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK – odkryte w 2014 r. – już po raz drugi zatętniło życiem. Na początku sierpnia grupa rekonstruktorów 1. PSP AK podjęła trzydniową próbę odtworzenia realiów życia partyzanckiego w tym samym miejscu i w tych samych warunkach, co prawdziwi leśni żołnierze. Bogatsi o te doświadczenia na otwarcie ścieżki przygotowaliśmy rekonstrukcję wybranych elementów obozowiska. Przepuszczonych przez patrol „Kniei” i „Jelenia” turystów witała obozowa kuchnia, w której „Kmicic” częstował gulaszem i herbatą, a najmłodsi rekonstruktorzy skrobali ziemniaki. Dalej pod rozpiętą między gałęziami smreków płachtą „Dywan” – wspomagany przez grupę sanitariuszek z zaprzyjaźnionego Klubu Historycznego im. AK z Olkusza – prowadził punkt sanitarny. W sztabie „Owoc” przyjmował meldunki, a w zbudowanej powyżej rusznikarni „Jur” prezentował wybrane sztuki broni. Całości dopełniały namioty – w jednym z nich rzeczywiście obozowała w nocy czwórka rekonstruktorów – szereg pochodzących z epoki rekwizytów (broń, radiostacja, lampy, rzeczy codziennego użytku) oraz prezentujący prozę obozowego życia „Niedźwiedź”, pochylający się nad miednicą z praniem.

Na placu apelowym obozu dokonano oficjalnego otwarcia ścieżki edukacyjnej. Wójt gminy Słopnice Adam Sołtys podkreślał potrzebę zachowania pamięci o tych, którzy ponad 70 lat temu z tego obozu wyruszali na akcje walcząc o wolną Polskę. Modlitwę w ich intencji poprowadził ks. Stanisław Wojcieszak. Dawid Golik przedstawił krótką historię obozu oraz odczytał pozdrowienia kierowane do uczestników rekonstrukcji przez żyjących jeszcze żołnierzy 1. PSP AK, Józefę Nykę „Szpisa” i Andrzeja Urbańca „Grzechotnika”. „Szpis” życzył, aby nasza próba odtworzenia obozu „była nie tylko fajnym zakończeniem wakacji, ale i okazją do głębszej refleksji i serdecznego wspomnienia tych młodych ludzi, którzy przemierzali te lasy i polany wcale nie w słońcu i bez kanapek i flaszki coli w chlebaku. Nieraz musieli walczyć ze śnieżną zawieruchą, ich buty były dziurawe, a odzienie nie tak wojskowe, jak na chłopakach z grup rekonstrukcyjnych”. Głos zabrał również dzisiejszy gospodarz tego miejsca, nadleśniczy Jan Legutko, podkreślając siłę woli i nakład pracy pomysłodawców ścieżki oraz dobrą współpracę z Nadleśnictwem Limanowa.

Na koniec turyści z czteroosobowym patrolem ruszyli na Mszę św. na Polanę Stumorgową, gdzie gościnnie zawitał też poczet sztandarowy GRH „Błyskawica”, a reszta rekonstruktorów powróciła do obozowego życia. Ścieżka historyczno-edukacyjna Śladami Oddziału Partyzanckiego „Wilk” powstała dzięki współpracy Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułk Strzelców Podhalańskich AK, Gminy Słopnice oraz Nadleśnictwa Limanowa. Biegnie południowymi zboczami Mogielicy, od Krzyża Partyzanckiego, gdzie styka się ze ścieżką 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, przez źródliska potoku Mogielica, aż po Polanę Stumorgową i szczyt Mogielicy, gdzie ponownie łączy się ze ścieżką edukacyjną im. kpt. Krzewickiego. Jej centralny punkt – dawne partyzanckie obozowisko – z pewnością jeszcze wielokrotnie będzie miejscem spotkania z żywą historią.

dr Michał Wenklar

Zachęcamy również do zapoznania się z nową wersją przewodnika "Ścieżki Historyczno-edukacyjne w Słopnicach", gdzie m. in. szczegółwo została opisana historia obozu partyzanckiego "Wilk".

http://img.iap.pl/s/181/8081/HISTORIA/Slopnice_folderek_2a.pdf

[gallery]

Reset Cookies