Boże jak ciężko w tym lesie siedzieć i nie ma miejsca dla nas..” – Relacja z Biegu Tropem Wilczym oraz sesji popularno-naukowej

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom Biegu Tropem Wilczym, jaki po raz trzeci został zorganizowany w Przyszowej - malowniczo położonej miejscowości o bogatej tradycji patriotycznej. Dla nas wszystko rozpoczęło się od wizyty na cmentarzu, gdzie w skromnej mogile, spoczywa niezwykła osoba - Genowefa Kroczek ps." Lotte " - wartą honorową, zniczem, krótką modlitwą, wiązanką kwiatów, którą w imieniu IPN Oddział Kraków złożył dr. Dawid Golik, uczciliśmy jej pamięć... Następnie cześć z nas ( " Jeleń " , Kadet " " Sądecki " ) wzięła udział w biegu - oczywiście tradycyjnie w pełnym umundurowaniu i uzbrojeniu.. Szczególnie dla nas jest miły fakt, ze wśród Pań triumfowała - " Tosia " - członkini naszego stowarzyszenia. Same zawody zgromadziły ponad 200 osób..
Kilkadziesiąt osób zebrało się w wiejskiej świetlicy w Przyszowej aby wziąść udział w sesji popularno-naukowej " Zapomniani Niezłomni Ziemi Limanowskiej ", wśród zgromadzonych byli obecni krewni zarówno Genowefy Kroczek, jak i Zygmunta Wawrzuty ps. " Śmiały " , którym dr. Dawid Golik poświęcił swój wykład, nakreślając w sposób barwny i plastyczny ich życiorysy.. Występujący potem Przemysław Bukowiec - członek naszego Stowarzyszenia, szczegółowo opisał metodologię działania aparatu Urzędu Bezpieczeństwa na Limanowszczyznie w 1945 roku, oraz przypomniał większe akcje, jakie przeprowadziło Podziemie Antykomunistyczne przeciwko komunistycznej władzy na tych terenach.. Całość sesji dr.Dawid Golik zakończył apelem o kultywowanie pamięci o takich osobach jak " Lotka " czy " Śmiały " ... Nie można nie wspomnieć, że te spotkanie historyczne nie odbyłoby się gdyby nie starania miejscowego działacza społecznego - Rafała Cabały..
Reset Cookies